Şirket politikamızı, ilke ve amaçlarımızı aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

POLİTİKAMIZ

 • Kalite
 • Doğru ürün
 • Ekonomik çözümler
 • Sürekli iyileşmeler
 • Müşteri memnuniyeti
 • Çevreci yaklaşım

İLKELERİMİZ

 • Çevresel yasa ve yönetmeliklere uymak
 • Tüm işlemlerde şeffaflık ve dürüstlük
 • Verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak
 • Etkili iletişimle müşterilere tüm platformlarda hizmet sunmak
 • Çalışanların bireysel performanslarını arttırmak

AMAÇLARIMIZ

 • Demiryolu sektöründeki yerli ve yabancı imalatçıları birleştirmek
 • Üretim maliyetlerini kaliteyi bozmadan aşağıya çekmek
 • Müşteri memnuniyetini arttırmak
 • Yenilenebilir enerji sistemlerinin demiryolu sektörüne entegrasyonunu sağlamak